Giáo án Toán lớp 5 bài 87: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 87: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 85: Hình tam giác

Giáo án Toán lớp 5 bài 86: Diện tích hình tam giác

Giáo án Toán lớp 5 bài 88: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tính diện tích tam giác, diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Hướng dẫn cho HS làm, yêu cầu HS làm vào vở, 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét chữa bài.

Lời giải:

a)(30,5 x 12):2 = 183dm2

b)16dm=1,6m;(1,6 x5,3):2 =4,24m2

Bài2: Cho HS trao đổi nhóm đôi, gọi một số HS lên chỉ hình trên bảng:

Lời giải:

+ Tam giác ABC có đường cao BA, đáy AC

+Tam gíac DGE có đáy ED, đường caoGD

Bài3:Tổ chức cho HS làm vào vở, một HSlàm vào bảng nhóm. Chấm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Lời giải:

a)DIện tích tam giác ABClà (3x4):2=6cm2

b)Diện tích tam giácEDG là (5x3):2=7,5cm2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-2HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng.

-HS chỉ trong sgk, lên bảng chỉ và đọc tên, nhận xét, bổ sung.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả.

-Nhắc lại quy tắc tính diện tích tam giác.

Đánh giá bài viết
1 254
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm