Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 32: Khái niệm số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 32: Khái niệm số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 30: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 31: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 33: Khái niệm số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân.
  • Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

-Gọi một số HS nhắc KN về phân số TP

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hình thành khái niệm ban đầu về số thập phân bằng hoạt động cả lớp:

+ GV treo bảng phụ kẻ bảng như sgk. Cho HS nhận xét từng hàng ở phần a. Giới thiệu cho HS: 0m1dm là 1dm;1dm=m;

m còn được viết thành 0, 1m

+Tương tự với các hàng còn lại cho HS nêu.

· Chốt NX (sgk tr 34)

+Hướng dẫn tương tự với ý b.

· Chốt NX (tr35 sgk)

+GV cho HS đọc lại các số thập phân vừa hình thành: 0, 1; 0, 01; 0, 001; 0, 5; 0, 07; 0, 009

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Yêu cầu HS nhìn sgk đọc các số thập phân trên tia số trong nhóm đôi. GV vẽ cáctia số lên bảng, chỉ tia số, gọi HS đọc trên bảng lớp.

Bài 2:Hướng dẫn mẫu như sgk. tr 35. Cho HS làm 1 số vào bảng con, nhận xét. Các số còn lại cho HS làm vở. Gọi HS chữa bài trên bảng lớp

Đáp án đúng: a) 5dm = m = 0, 5m; 2mm = m =0, 002m

4g = kg =0, 004kg; b)3cm =m =0. 03m;

8mm =m =0, 008m; 6g =kg =0, 006kg.

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

-Một số HS nhắc lại KN về phân số TP

-HS theo dõi, nhắc lại.

-Nhắc lại phần nhận xét trong sgk.

-Đọc lại các số thập phân

-HS đọc số thập phân trên tia số.

-HS làm bảng con, làm vở; Chữa bài.

-HS nhắc lại các nhận xét trong sgk.

Đánh giá bài viết
2 2.868
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm