Giáo án Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 155: Phép chia

Giáo án Toán lớp 5 bài 156: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2. Vận dụng thực hiện các phép tính cộng trừ tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ.
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : -Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài lyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS lần lượt tính ý c, d và ghi kết quả vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả. Gọi một số HS nêu cách tính.

Đáp án:

c)3,2:4= 0,8; 0,8=80% d)7,2: 3,2= 2,25; 2,25 =225%

Bài 2: Hướng dẫn HS làm vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài, nhận xét, chữa bài.

Đáp án:

a)2,5% +10,34% = 12,84%; b)56,9% - 34,25% =22,65%

c)100% - 23 % - 47,5% = 77% -47,5% = 29,5%

Bài 3: Hướng dẫn cho HS làm. tổ chức cho HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là: 480:320 =1,5

1,5 = 150%

b) Tỉ số diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là: 320 : 480 = 0,66666

0,666666…= 66,66%

Đáp số: a) 150%; b) 66,66%

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét.

HS tính, ghi kết quả vào bảng con. Nêu cách tính.

-HS làm bài vào vở. chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Chữa bài, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 169
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm