Giáo án Toán lớp 5 bài 13: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 13: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 11: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 12: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 14: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1/ HS biết thực hiện cộng, trừ phân số, hỗn số.

2/ Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số có tên một đơn vị đo.

3/ Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó

4/ GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm; bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS 1:Thực hiện chuyển 2 phân số còn lại của BT2 tr 15 sgk thành hỗn số

+HS 2: làm bài tập 5 trang 15 sgk

-GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Tổ chức cho HS lần lượt làm các bài luyện tập (trang 15-16 sgk)

Bài 1:Yêu cầu HS làm 2 phép tính ý a, ý b vào vở. Goi HS lên bảng chữa bài, GV NX, bổ sung.

Bài 2:Cho HS làm ý a, ý b vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. GV NX bổ sung.

Bài 3: Cho HS làm bảng con. Nhận xét bảng con. (ý đúng: C)

Bài 4: Hướng dẫn mẫu như sgk. Yêu cầu Hs làm số đo 3, 4 vào trong vở. Gọi 2HS lên bảng chữa bài. GV: Nhận xét chữa bài:

Đáp án đúng: 8dm 9cm = 8dm + dm = 8m; 12cm5mm=12cm+cm=12cm

Bài 5 : Hướng dẫn HS làm. Cho HS làm vào vở. 1 HS làm bảng nhóm. GV chấm chữa

Giải: Quãng đường AB dài: 12:= 40( km)

Đáp số: 40 km

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của BT1, 2, 4 vào vở.

Nhận xét tiết học.

- 2HS lên bảng. làm bài. Lớp nhận xét bài trên bảng. Chữa bài.

HS lần lượt làm các bài tập trang 15, 16 sgk

HS làm 2 ý bài tập 1.2 vào vở, 4 HS chữa bài trên bảng. Nhận xét, bổ sung, sửa bài trong vở.

-HS ghi ý mình chọn vào bảng con.

-HS làm vào vở, 2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, chữa bài đúng vào vở.

-HS làm bài vào vở NX bài trên bảng nhóm. Chữa bài thống nhất kết quả đúng:

Đánh giá bài viết
1 293
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm