Giáo án Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 76: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm

I. Mục đích yêu cầu:

1.Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.

2. Vận dụng giải toán tỉ số phần trăm.

3.GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : YCHS lên bảng làm Bài tập 3 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS ý a, b vào vở; gọi 2 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

a) 15% của 320 là: 320:100 ×15 = 48 kg

b)235:100 × 24 =56,4 m2

Bài 2: Hướng dẫn HS khai thác đề, tổ chức cho HS làm bài vào vở, một HS làm bảng lớp. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Người đó bán được số gạo nếp là:

120 : 100 × 35 =42(kg)

Đáp số:42kg

Bài3: Hướng dẫn HS khai thác đề, tổ chức cho HS làm bài vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của mảnh đất đó là:18 ×15 =270 (m2)

Diện tích để làm nhà là: 270 :100 ×20 =54 m2

Đáp số: 54m2

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 4 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm. lớp nhận xét, chữa bài.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở, một HS làm bảng, nhận xét, thống nhất kết quả.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 299
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm