Giáo án Toán lớp 5 bài 96: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 96: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 94: Hình tròn - Đường tròn

Giáo án Toán lớp 5 bài 95: Chu vi hình tròn

Giáo án Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn

I. Mục đích yêu cầu:

1. Cúng cố cách tình chu vi hình tròn.

2. Vận dụng tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước. Kiểm tra vở, nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

2. 2 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1b, c vào bảng con. Nhận xét,thống nhất kết quả.

· Lời giải::

b) 4,4 x 2 x 3,14 =27,632 dm

c) 2 x2 x3,14 =15. 7cm

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả.

Lời giải:

a) d = 15,7 : 3,14 = 5. m b)18,84 :3,14 =6dm

Bài 3: Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng. Một HS làm bảng lớp. Chữa bài.

Lời giải:

a)Chu vi của bánh xe là: 0,65 x3,14 =2,041m

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài. Nhắc lại cách tính chu vi hình tròn.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 3tb; bài4 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-3HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS làm bảng con.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm bảng con.. Chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn..

Đánh giá bài viết
1 221
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm