Giáo án Toán lớp 5 bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 40: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 43: Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS: Biết viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm ý b và ý d bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân qua các ví dụ trong sgk

· GV nhắc lại cách làm.

Hoạt động3 : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk. Gọi một HS làm bài trên bảng phụ. Nhận xét,chữa bài.

Đáp án:

a)4,562 b)3,014 c)12,006 d)0,5

Bài 2: Tổchức chon HS lần lượt viết từng số ở ý a vào bảng con. Nhận xét thống nhất kết quả đúng.

Đáp án: a)2kg50g=2,05kg; 45kg23g=45,023kg; 10kg3g=10,003kg; 500g=0,5kg

Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề. Cho HS làm vở. một HS làm trên bảng nhóm. Chấm vở, nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Trung bình mỗi ngày 6 con ăn hết số thịt là: 6 x 9 = 54kg

Trong 30 ngày 6 con ăn hết số thịt là: 54 x 30 = 1620kg = 1,62 tấn

Đáp số : 1,62 tấn.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2b trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét ,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk nhận xét.

-Nhắc lại cách làm.

-HS làm sgk. Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng con. Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lại cách làm.

Đánh giá bài viết
1 1.130
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm