Giáo án Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện phép tính với số thập phân và giải toán về tỉ số phần trăm

2. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm, bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3b tiết trước.

+Kiểm tra vở, nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu

2. 2. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào bảng con ý a. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

· Đáp án đúng: a)216, 72 : 42 =5, 16

Bài 2: Yêu cầu HS làm ý a vào vở, một HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả.

a)(131,4 – 80, 8): 2,3 +21,84 ×2

= 50,6 : 2,3 + 43,86 = 22 + 43,86 = 65,86

Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề. Tổ chức cho HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài:

Bài giải:

Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là: 15875 - 15625 = 250(người)

Tỉ số phần trăm dân tăng thêm là:

250 : 15625 =0, 016 = 1, 6 %

Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là:

15875×1 6 : 100 = 254 (người)

Cuối năm 2002 số dân của địa phương đó là:

15875 + 254 = 16129 (người)

Đáp số: a)1,6% b) 16129 người.

2. 4. Củng cố dăn dò Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 1b, c; 2b trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài tập 3b tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS làm bảng con.

-HS làm vở chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 314
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm