Giáo án Toán lớp 5 bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

2. Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng nhóm
  • Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : HS làm bảng bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: - Hướng dẫn cách một số khi biết giá trị phần trăm của nó qua các ví dụ a trong sgk.

+Cho HS nhắc lại cách tìm một số biết 52, 5% của nó là 420 (SGK)

- Hướng dẫn giải toán tìm một số khi biết gí trị một số phần trăm của nó qua bài toán mẫu (b) trong sgk.

- GV chốt lại cách tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó, yêu cầu HS nhắc lại.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập

Bài 1 : Hướng dẫn HS khai thác đề, yêu cầu HS làm vở, một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải: Số HS của trường Vạn Thịnh là:

552 x 100 : 92 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải: Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

732 x 100 : 91, 5 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk. Nêu nhận xét..

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng.

HS làm vào vở, nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

HS nhắc lại cách tìm một số khi biết GT % của nó.

Đánh giá bài viết
1 270
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm