Giáo án Toán lớp 5 bài 93: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 93: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 91: Diện tích hình thang

Giáo án Toán lớp 5 bài 92: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 94: Hình tròn - Đường tròn

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích tam giác vuông và diện tích hình thang.

2. Rèn kĩ nămg giải toán tích diện tích và tỉ số phần trăm.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:-YCHS lên bảng làm Bài tập 2 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

28Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS làm vào vở; gọi 3 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: Diện tích của các tam giác vuông đó là:

a)(3 x 4):2 =6cm2

b)(2,5 x 1,6):2 =2,08m2

c)( x):2 =dm2

Bà i 2: Hướng dẫn HS quan sát hình, tổ chức cho HS làm bài vào vở, một HS làm bảng lớp. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình thang ABED là:

=2,46dm2

Diện tích của tam giác BEC là:

(1,3 x 1,2) :2 =0,78dm2

Diện tích hình thang lớn hơ diện tích tam giac là:

2,46 – 0,78 =1,68dm2

Đáp số:1,68dm2

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 3 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm. lớp nhận xét, chữa bài.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở,một HS làm bảng, nhận xét, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 206
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm