Giáo án Toán lớp 5 bài 120: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 120: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 118: Giới thiệu hình trụ - hình cầu

Giáo án Toán lớp 5 bài 119: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích, thể tích hình chữ nhật và hình lập phương.

2. Vận dụng làm bài tập tình thể tích hình chữ nhật và hình lập phương.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ,bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 2 HS Lên bảng làm bài tập 1b, 1c tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS làm bài 1a, 1b vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Bài giải:

Đổi:1m=10dm;50cm =5dm;60cm=6dm

a)Diện tích xung quanh cảu bể kính là:

(10+5)x2x6=180dm2

Diện tích đáy của bể kính là:10 x5 = 50 dm2

Diện tích kính dùng làm bể cá là:180 +50 =230dm2

b)Thể tích trong lòng bể kính là:10x5 x6=300dm3

Đáp số: a)230dm2; b)300dm3

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

a)Diện tích xung quanh cảu hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x4 =9m2

b)Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x6 =13,5m2

c)Thể tích hình lập phương là :1,5 x1,5 x1,5 =3,375m3

Đáp số: a) 9m2;b) 13,5 m2c)3,375m3

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm bài 3 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-2 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại cách tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật

-HS làm vở. Một HS làm bảng nhóm, nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

-Nhắc lại công thức tính diện tích, thể tích tính hình hộp chữu nhật.

Đánh giá bài viết
1 286
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm