Giáo án Toán lớp 5 bài 134: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 134: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 132: Quãng đường

Giáo án Toán lớp 5 bài 133: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều.

2. Vận dụng làm các bài tập có liên quan.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm ý c bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Hình thành cách tình thời gian:

+ Hướng dẫn HS các tính thời gian của chuyển động đều qua bài toán mẫu trong sgk.

+Nêu nhận xét, rút công thức tính thời gian.

+Hệ thống lại mối quan hệ giữa các công thức tính: Vận tốc, quãng đường,thời gian.

Hoạt động 3 Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm 2 cột đầu của bài tập1: Cho HS tính điền vào dùng bút chì điền kết quả vào sgk. Một HS làm trên bảng phụ:

Lời giải

S(km)

35

10,35

V(km/giờ)

14

4,6

t(giờ)

2,5

2,25

Bài2:Tổ chức HS làm bảng, một HS làm bảng nhóm.

Bài giải:

a) Thời gian người đó đi là: 23,1: 13,2 = 1,75 giờ

b) Thời gian chạy của người đó là: 2,5 : 10 =0,25 giờ

Đáp số:a) 1,75 giờ; b) 0,25 giờ

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 1, 3 sgk

· Nhận xét tiết học.

Một HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

- HS theo dõi, thực hiện các bài toán mẫu.

-Nêu nhận xét, công thức tính thời gian.

-HS làm vào sgk,đọc kết quả.

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại công thức tính.

Đánh giá bài viết
1 161
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm