Giáo án Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 37: So sánh số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 40: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách đọc, viết, so sánh số thập phân.

2. Sắp xếp thứ tự các số thập phân. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

3.GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng ghi các phân số bài tập 1.
  • HS: Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+1HS lên bảng làm ý b bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi đọc nhóm đôi. GV ghi các phân số lên bảng. Gọi HS nối tiếp đọc.

· VD:

a) 7, 5: Đọc là: bảy phẩy năm

b) 9, 001: Đọc là: chín phẩy không trăm linh một.

Bài 2 GV đọc các số HS viết vào bảng con. Nhận xét

· Lời giải: a)5, 7 b)32, 85 c)0, 1 d)0, 304

Bài 3: Tổ chức cho hd làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm nhận xét chữa bài:

· Lời giải: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

41, 538; 41, 835; 42, 358; 42, 538

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở. Gọi 1 HS lên làm trên bảng lớp. Nhận xét chữa bài:

· Lời giải:

= = 54.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm ý b bài 4, trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

- 1HS lên bảng. Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

HS nối tiếp đọc số.

HS lần lượt viết số vào bảng con. Chữa bài.

HS làm vở và bảng nhóm.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng.

HS nhắc lại cách đọc, viết, so sánh phân số.

Đánh giá bài viết
1 947
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm