Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về diện tích và thể tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 bài 151: Phép trừ

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải bài toán.
  • HS làm được các bài tập 1, 2 (cột 1), 3, 4. HS khá giỏi lamg được cả các phần còn lại.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS làm vào bảng con, 2 HS lên bảng.

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

2 ngày 14 giờ = 62 giờ

3 năm 7 tháng = 43 tháng

a. Phép cộng:

- GV nêu biểu thức: a + b = c. Em hãy nêu tên gọi của các thành phần trong biểu thức trên?

+ Nêu một số tính chất của phép cộng?

b. Luyện tập:

+ a, b : số hạng

c : tổng

+ Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp:( a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với 0: a + 0 = 0 + a = a

Bài tập 1 (158):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (158): -Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (159):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (159):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Tính:

a. 889972 + 96308 = 986280

d. 926,83 + 549,67 = 1476,5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. (689 + 875) + 125

= 689 + (875 + 125)

= 689 + 1000 = 1689

* 581 + ( 878 + 419)

= (581 + 419 ) + 878

= 1000 + 878 = 1878

b.

*

c. 5,87 + 28,69 + 4,13 ; * 83,75 + 46,98 + 6,25 = (5,87 + 4,13) + 28,69;=(83,75 + 6,25) + 46,98

= 10 + 28,69; = 90 + 46,98

= 38,69 ; = 136,98

+ Không thực hiện phép tính dự đoán kết quả:

a. Dự đoán x = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

b. x = 0

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi nước cùng chảy được là:

(thể tích bể)

5 : 10 x 100 = 50%

Đáp số: 50% thể tích bể.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm