Giáo án Toán lớp 5 bài 170: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 170: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 166: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 167: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 169: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về phép nhân, chia.

2. Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm bài tập 4 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, bổ sung.

Đáp án: a) 638 x 35 = 29330;

b) x =

c) 36,66 : 7,8 = 4,7;

d)16 giờ15 phút: 5 = 3 giờ 15 phút

Bài 2: Cho HS làm vào vở ý a, ý c, 2 HS làm bài trên bảng, nhận xét, chữa bài.

Đáp án: a) 0,12× x = 6 b) 5,6 : x = 4

x = 6: 0,12 x = 5,6 : 4

x = 50 x = 1,4

Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày đầu là:

2400 : 100 × 35 = 840 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ hai là:

2400 : 100 × 40 = 960 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong hai ngày đầu là:

840 + 960 = 1800 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ ba là:

2400 - 1800 = 600 kg

Đáp số : 600 kg

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Dặn HS làm bài 4 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

HS làm vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
3 311
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm