Giáo án Toán lớp 5 bài 113: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 113: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

Giáo án Toán lớp 5 bài 112: Mét vuông

Giáo án Toán lớp 5 bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết đọc viết các đơn vị đo: mét khối, đề-xi-mét khối; xăng-ti-mét khối và mối quan hệ giữa chúng.
  • Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích đã học.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi Hs làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS đọc nối tiếp ý a, dòng 1, 2, 3

+Lần lượt đọc các số 1, 2, 3 ý b cho HS viết vào bảng con, nhận xét.

Lời giải:

a) Đọc;Năm mét khối, hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối; hai nghìn không trăm linh năm đề -xi-mét khối.

b)Viết: 1952dm3;2015 m3; dm3

Bài 2: Tổ chức cho HS thảo luận điền vào sgk, gọi một số HS trả lời và giải thích. Nhận xét, bổ sung.

Lời giải:

Các ý a, b, c điền Đ; ý d điền S.

Bài 3: Tổ chức cho HS làm ý a, b vào vở. một HS làm bảng nhóm. Chấm nhận xét chữa bài.

Lời gải:

a)913,232413m3 = 913232413cm3

b) m3= 12,345m3

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại vào vở..

· Nhận xét tiết học.

-Một HS trả lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

-HS đọc viết các số đo thể tích.

-HS thảo luận, trả lời.

-HS làm vở, chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 348
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm