Giáo án Toán lớp 5 bài 137: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 137: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 136: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 138: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
  • Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.
  • HS làm được BT1, BT2. HS khá, giỏi làm được cả BT3, BT4.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng nhóm
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu quy tắc và công thức tính thời gian của chuyển động đều? GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

- 1 - 2 HS nêu

Bài tập 1 (144):

- Mời 1 HS đọc BT 1a:

+ Có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán?

+ Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau?

- GV phân tích, hướng dẫn HS giải bài toán phần a

- GV hướng dẫn HS làm bài phần b.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (145):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời một HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vở. Một HS làm vào bảng nhóm.

- HS treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (145): (KG)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp.

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 4 (145): (KG)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- Có hai chuyển động

- Chuyển động ngược chiều.

- HS chú ý theo dõi

Bài giải:

Sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là: 42 + 50 = 92 (km)

Thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là:

276 : 92 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút

3 giờ 45 phút = 3,75 giờ.

Quãng đường đi được của ca nô là:

12 3,75 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

*Bài giải:

C1: 15km = 15 000m

Vận tốc chạy của ngựa là:

15 000 : 20 = 750 (m/phút).

Đáp số: 750m/phút.

C2: Vận tốc chạy của ngựa là:

15 : 20 = 0,75 (km/phút)

0,75km/phút = 750 m/phút.

Đáp số: 750 m/phút.

*Bài giải:

2giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường xe máy đi trong 2,5 giờ là:

42 2,5 = 105 (km)

Sau khi khởi hành 2,5 giờ xe máy còn cách B số km là: 135 – 105 =30 (km).

Đáp số: 30km.

Đánh giá bài viết
4 251
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm