Giáo án Toán lớp 5 bài 99: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 99: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn

Giáo án Toán lớp 5 bài 98: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 100: Giới thiệu về biểu đồ hình quạt

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố tính chu vi, diện tích hình tròn.

2. Vận dụng giải các bài toán tính chu vi, diện tích hình tròn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Hình trong sgk
  • Bảng con, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm vào bảng con. Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải: Độ dài của sợi dây là:

7 x2 x3,14=43,96cm; 10 x2 x3,14 = 628cm

Bài 2: Hướng dẫn HS làm. Tổ chức cho HS làm vở. Một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Bán kính hình tròn lớn là: 60 +15 = 75 cm

Chu vi hình tròn nhỏ là: 60 x2 x3,14 =376,8 cm

Chu vi hình tròn lớn là: 75 x2 x3,14 =471 cm

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ là:

471 – 376,8 =94,2cm

Đáp số: 94,2 cm

Bài 3: Cho HS quan sát hình vẽ,Hướng dẫn HS làm. Tổ chức cho HS làm vở, một số HS làm bảng nhóm. Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn là:7 x7 x3,14 =153,86 cm2

Diện tích hình chữ nhật là: 7 x2 x10 =140 cm2

Diện tích của hình đó là: 153,86 + 140 =293,86 cm2

Đáp số: 293,86 cm2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập sgk

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS làm bảng con

-HS làm vở, chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở, bảng nhóm. Chữa bài, thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại quy tắc tính chu vi và diện tích của hình tròn.

Đánh giá bài viết
1 252
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm