Giáo án Toán lớp 5 bài 51: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 51: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 48: Cộng hai số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 49: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 52: Trừ hai số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tính tổng của nhiều số thập phân bằng cách thuận tiện nhất.

2. So sánh số thập phân, giải bài toán với số thập phân.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS lên bảng làm ý c, d bài 1; ý b, d bài tập 3.

+GV kiểm tra vở BT ở nhà của HS.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học

2. 2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập trang 52sgk.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vở. Gọi 2 HS lên bảng làm. GV Nhận xét chữa bài

· Đáp án đúng:

a) 65,45 b)47,66 ;

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở ý a ,b, YCHS lên bảng chữa bài

· Đáp án đúng:

a) 4,68+6,03+3,97=4,68+(6,03+3,97)=4,68+10=14,68;

b) b)6,9+8,4+3,1+0,2=(6,9+3,1)+(8,4+0,2)=10+8,2=18,2

Bài 3: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào SGK. Gọi HS lên điền trên bảng lớp; giải thích cách làm. GV nhận xét, chữa bài (Cột1)

· Đáp án đúng:

3,6+5,8 > 8,9; 7,56 < 4,2+3,4

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm chấm, chữa bài. Giải:

Ngày thứ hai người đó dệt được số vải là: 28,4+2,2= 30,6(m)

Ngày thứ ba người đó dệt được số vải là: 30,6+1,5= 32,6(m)

Cả 3 ngày người đó dệt được số vải là: 28,4+30,6+32,1= 91,1(m)

Đáp số:91,1m

2. 4. Củng cố dăn dòHệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài còn lại.

· Nhận xét tiết học.

4 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, chữa bài.

.

-HS làm vàovở,chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng lớp.

-HS điền vào SGK,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở và bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 340
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm