Giáo án Toán lớp 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích của một số hình

Giáo án Toán lớp 5 bài 160: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 162: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Thuộc công thức tính diện tích, thể tích một số hình đã học.

2. Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.

3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Hệ thống các công thức tính diện tích một số hình: GV treo bảng phụ ghi các công thức tính diện tích, thể tích các hình như tr 168 sgk. Cho HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 2 : Tổ chức cho HS làm vào vở. Gọi một HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, bổ sung.

Bài giải:

a) Thể tích chình lập phương là:10 x10 x10 =1000cm3

b)Diện tích giấy màu cần dùng chính là diện tích toàn phần của hính lập phương là: 10 x10 x6 = 600cm2

Đáp số:a) 1000 cm3; b)0,96 cm3

Bài 3: Hướng dẫn HS tínhb thể tích bể nước. Sau đó tính thời gian nước chảy đầy bể. Cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

Thể tích của bể là: 2 x1,5 x 1= 3m3

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

3:0,5 = 6 giờ

Đáp số: 6 giờ

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Dặn HS học thuộc các công thức tính. Làm BT1 sgk

· Nhận xét tiết học.

HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

-HS nhắc lại các công thức tính.

HS làm vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại các công thức tính dt, thể tích.

Đánh giá bài viết
1 626
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm