Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 3: So sánh hai phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 3: So sánh hai phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 1: Khái niệm về phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 4: So sánh hai phân số

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS biết so sánh các phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số.
  • HS biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự.
  • Rèn kĩ năng làm các bài tập về so sánh phân số.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm; bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1..Bài cũ :

+HS 1:Rút gọn phân số:=…..

+HS 2: quy đồng phân số: và

+HS 3 nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

-GV nhận xét, ghi điểm.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hệ thống cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu qua các ví dụ trong sgk (tr 6)

-Nhắc lại cách so sánh, yêu cầu HS lấy ví dụ.

· Hỗ trợ HS nắm được phương pháp chung so sánh phân số là làm cho chúng có cùng mẫu số rồi so sánh tử số.

Hoạt động3: Luyện tập

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr7:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm. Yêu cầu HS dùng bút chì điền dấu >; <; = vào các phép tính trong sgk, sau đó lần lượt ghi kết quả lên bảng con.GV NX, gọi 1 số HS giải thích cách làm.

Đáp án:

Bài 2:Chia lớp thành 2 nhóm lớn. Yêu cầu mỗi nhóm làm 1 ý vào vở. 2 HS đại diện 2 nhóm làm bài vào bảng nhóm dán bảng lớp. NX, chữa bài.

Đáp án:

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập

· Nhận xét tiết học.

- 3HS lên bảng, làm bài, trả lời. Lớp làm nháp.nhận xét bài trên bảng.

-HS theo dõi các ví dụ.

-Nhắc lại cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu.

-HS lấy ví dụ

HS làm bài tập 1 vào sgk, trình bày bài trên bảng con, giải thích cách làm, chữa bài đúng vào vở.

-HS làm bài vào vở.NX bài trên bảng nhóm.Chữa bài thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại cách so sánh phân số cùng mẫu và khác mẫu.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm