Giáo án Toán lớp 5 bài 74: Tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 74: Tỉ số phần trăm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 72: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 71: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.

2. Viết phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+4 HS làm bảng bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: Hình thành khái niệm về tỉ số phần trăm qua các ví dụ trong sgk.

+Cho HS đọc lại các tỉ số phần trăm hình ở 2 VD.

+Lấy thêm một số VD về tỉ số phần trăm,

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập

Bài 1: Hướng dẫn HS làm mẫu. Cho HS làm vào bảng con. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

· Lời giải:

==15%; ==12% ; = =36%

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm và tổng số sản phẩm là:

95: 100 ==95%

Đáp số 95%

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3, trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-4HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk. Nêu nhận xét..

-HS làm bảng con, nhận xét, thống nhất kết quả.

HS làm vào vở, nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

HS nhắc lại tỉ số phần trăm.

Đánh giá bài viết
2 1.272
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm