Giáo án Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách nhân một số thập phân với một số thập phân

2. Vận dụng tính chất của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :YCHS làm bài tập 3 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: Tổ chức HS làm các bài tập tr61/sgk.

Bài 1: Tổ chức HS làm ý a vào sgk. Treo bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài 1a. YCHS điền kết quả. Nhận xét, thống nhất kết quả. Nêu nhận xét về tính chất kết hợp của phép nhân 2 số thập phân (61/sgk) +Tổ chức cho HS làm ý b vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét. chữa bài.

*9,6 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x(0,4 x 2,5) =9,65 x1 = 9,65

*0,25x 40 x 9,84 =(0,25 x40) x 9,84 =1 x 9,84=9,84

*7,38 x1,25 x80=7,28 x (1,25 x 80)=7,38 x100=738

*34,3 x 5 x0,4 =34,4 x(5 x 0,4) =34,4 x 2 =68,8

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm. NX bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả:

a)(28,7 + 34,5) x 2,4 b) 28,7 + 34,5 x 2,4

= 63,2 x 2,4 = 28,7 + 82,8

= 151,68 = 111,5

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 3 trong sgk vào vở và các bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài

-HS làm ý a vào sgk, chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tính chất kết hợp của phép nhân số thập phân

-HS làm ý b vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhắc lại tính chất kết hợp của phép nhân số thập phân.

Đánh giá bài viết
1 236
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm