Giáo án Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 33: Khái niệm số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết chuyển số thập phân thành hỗn số.

2. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS Lên bảng viết các phân số bài tập 2. Lớp viết vào bảng con

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 38, 39sgk:

Bài 1: Hướng dẫn mẫu như sgk. Yêu cầu HS làm các phân số còn lại vào vở. Gọi 3 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, bổ sung. Yêu cầu HS nhắc lại cách làm.

Lời giải :

a) = 73; = 56; = 6

b) 73 =73,4; 56=56,08; 6 = 6,05

Bài 2:Tổ chức cho HS chuyển các phân số thứ 2,3,4 vào vở 1HS viết vào bảng nhóm. Nhận xét,chữa bài. Gọi HS đọc các số thập phân viết được.

Đáp án đúng:

=83,4 (đọc: Tám mươi ba phẩy bốn)

=19,54 (đọc: mười chín phẩy năm mươi tư)

=2,167 (đọc: hai phẩy một trăm sáu mươi bảy)

Bài 3: GV hướng dẫn mẫu. Tổ chức cho HS lần lượt viết các số còn lại vào bảng con. Nhận xét, chốt bài đúng.

Đáp án đúng: 8,3m=803cm; 5,27m=527cm; 3,15m=315cm

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2 và bài 4 (sgtr39)

· Nhận xét tiết học

-1 HS viết trên bảng lớp. Lớp viết bảng con.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng. Nhận xét, bổ sung thống nhất kết quả.

-Nhắc lại cách làm.

-HS làm vở. Nhận xét chữa bài trên bảng lớp, thống nhất kết quả. Đọc các số viết được.

-HS lần lượt viết số vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 426
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm