Giáo án Toán lớp 5 bài 27: Hécta

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 27: Hécta bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 25: Mi li mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta; quan hệ giữa héc ta và mét vuông.

2. Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc ta)

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng nhóm.
  • HS: bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :- Kiểm tra bài ở nhà của toàn lớp

+Gọi 2 HS lên bảng làm 2 số còn lại của bài tập 1a tiết trước.

-Nhận xét. ghi điểm

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2. Giới thiệu đơn vị héc ta (sgk). Cho HS đọc đơn vị héc ta. Viết kí hiệu của héc ta vào bảng con. Đọc mối quan hệ của héc ta (sgk)

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập:

Bài 1(tr29 sgk): a)Tổ chức cho HS làm 2 dòng đầu vào vở. 1HS làm trên bảng nhóm.

Đáp án đúng:

4ha = 40000 m2;20ha =200000 m2;ha = 5000m2;ha=10 m2

b) Tổ chức cho HS làm vào bảng con 2 số đầu. Gọi HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng:

60000 m2 =6hm2; 800000 m2 = 80hm2

Bài 2 (tr 30 sgk): GV gọi HS đọcthầm bài toán, dùng bút chì gạch dưói yêu cầu của bài. Suy nghĩ ghi nhanh kết quả ra bảng con.

Nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng: 222km2 (Gọi một số HS giải thích cách làm: 1ha=1hm2; 1hm2 =km2)

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại bài 1, bài 3, 4 trong sgk

· Nhận xét tiết học

-2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét bổ sung.

HS đọc viết đơn vị đo héc ta.

HS làm vở, bảng nhóm, bảng con.

HS tìm hiểu yêu cầu bài. Ghi kết quả vào báng con, giải thích cách làm.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.

Đánh giá bài viết
1 2.105
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm