Giáo án Toán lớp 5 bài 116: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 116: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5 bài 115: Thể tích hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 bài 117: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải một số bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.

2. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ,bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

HOẠT ĐỘNG DẠY

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở, nhận xétchữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Gới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm. chấm chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình lập phương đó là:

2,5 x 2,5 x 4 =25cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

2,5 x2,5 x 6= 37,5cm2

Thể tích của hình lập phương đó là:

2,5 x2,5 x2,5 =15,625cm3

Đáp số: 25 cm2;37,5cm2; 15,625cm3

Bài 2: Tổ chức cho HS Làm bài 2(1) vào sgk; một HS làm trên bảng phụ. Nhận xét, chữa bài, chốt lời giải đúng:

Lời giải:

Diện tích mặt đáy: 11 x10 =110cm2

D iện tích xung quanh:(11 +10) x2 x6 =252cm2

Thể tích: 660cm3

2. 5. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm các phần còn lại bài 2, bài 3 sgk vào vở trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS làm bài. Nhận xét, chữa bài.

-HS điền vào sgk đọc bài. Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

Đánh giá bài viết
1 166
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm