Giáo án Toán lớp 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 156: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích của một số hình

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

2. Vận dụng giải toán với số đo thời gian.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng: Bảng con, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở, gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, nhắc lại các mối quan hệ số đo thời gian.

Lời giải:

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 15 giờ 42 phút

14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút = 8 giừo 34 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ =16,6 giờ;

20,4 giờ - 12,8 giờ =7,6 giờ.

Bà i 2: Tổ chức cho HS làm bài. Gọi HS làm bảng. Nhận xét chữa bài.

Lời giải:

a) 8 phút 54 giây x 2 = 17 phút 48 giây.

38 phút 18 giây : 6 = 6 phút 23 giây

b) 4,2 giờ x 2 = 8,4 giờ;

37,2 phút : 3 =12,4 phút

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Thời gian người đi xe đạp đã đi là:

18 :10 = 1,8 giờ

Đổi 1,8 giờ = 1giờ 48 phút

Đáp số: 1giờ 48 phút

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại bài 1vào vở..

· Nhận xét tiết học.

-Một HS lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

-HS làm vở chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 621
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm