Giáo án Toán lớp 5 bài 44: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 44: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 45: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 43: Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết viết số đo độ dài, khối lượng,diện tích dưới dạng số thập phân.

2. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: bảng nhóm.
  • HS: Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS làm bảng con bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm. Nhận xét chữa bài.

· Lời giải:

a)42m34cm = 42,34m b)56m29cm = 56,29m

c)6m2cm = 6,02m d) 4352m = 4,352km

Bài 2 GV đọc các số HS viết vào bảng con. Nhận xét. Chữa bài:

· Lời giải: a)0,5kg b)0,347kg c)1500kg

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm nhận xét chữa bài:

· Lời giải:

a)7km2 = 7000000m2

4ha = 40000m2

8,5 ha = 85000m2

b)30dm2 =0,3m2; 300dm2 =3m2

515dm2 = 5,15m=m2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4, trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

- HS làm bảng con.

-HS theo dõi.

-HS làm vở. Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS lần lượt viết số vào bảng con. Chữa bài.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 624
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm