Giáo án Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cách làm ba dạng Toán cơ bản về tỉ số phần trăm:

2. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS Lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyên tập.

Bài 1:Hướng dẫn HS làm ý b vào vở, gọi một HS lên bảng chữa bài. Nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số.

Bài giải:

Tỉ số phần trăm sản phẩm anh Ba làm được so với cả tổ là:

126 : 1200 × 100 =10, 5%

Đáp số:10, 5%

Bài 2:Nhắc lại cách tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó. Cho HS làm vở ý b, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải:

Số tiền lãi mà của hàng đó thu được là:

6000000 : 100 × 15 = 900000 (đồng)

Đáp số:900000 đồng

Bài 3:Nhắc lại cách tìm một số biếtgiá trị một số phần trăm của nó. Cho HS làm bảng con ý a. Nhận xét, chữa bài trên bảng.

Giải: Số đó là: 720 : 30 ×100 = 2400

Đáp số: 2400

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm ý a bài 1, 2; ý b bài3

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét chữa bài

-HS làm vỏ chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vào bảng con.

Đánh giá bài viết
1 433
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm