Giáo án Toán lớp 5 bài 108: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 108: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 106: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 bài 109: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

2. Vận dụng tính DTXQ và DTTP của hình lập phương trong một số trường hợp đơn giản.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi một số HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải:

Đổi :2m5cm =2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

2,05 x2,05 x 4 =16,81m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

2,05 x2,05 x 6 = 25,215m2

Đáp số: 16,81m2 và 25,215m2

Bài 2: Treo bảng phụ vẽ hình như sgk. Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS Thảo luận trả lời. Gọi mộth số HS trả lời. Nhận xét, bổ sung.

Lời giải: Mảnh bìa hình 3 và hònh 4 là gập được hình lập phương.

Bài 3:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm lần lượt ghi câu trả lời vào bảng con. Nhận xét, bổ sung.

Lời giả: a)S; b)Đ; c)S; d) Đ

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-Một số HS trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào vở chữa bài trên bảng nhóm.

-HS quan sát, thảo luận, trả lời.

-HS trả lời vào bảng con.

Đánh giá bài viết
1 334
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm