Giáo án Toán lớp 5 bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 112: Mét vuông

Giáo án Toán lớp 5 bài 113: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 115: Thể tích hình lập phương

I. Mục đích yêu cầu:

1. Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật. Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật.

2. Vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bộ đồ dùng Dạy –Học toán.
  • Bảng phụ.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm ý c bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

+Gới thiệu mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật và khối lập phương xếp trong hình hộp chữ nhật.

+GV ghi VD (sgk) lên bảng

+Cho HS dùng mô hình trong sgk để tính thể tích hình hộp chữ nhật hình hộp chữ nhật trong VD sgk.

+Yêu cầu HS nêu nhận xét.

+ GV chốt ý rút ra công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

· Kết luận (sgk)

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm bài tập vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:

a) V = 5 x 4 x9 =180 cm3

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 =0,825 m3

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 2, 3 sgk

· Nhận xét tiết học.

Một HS lên bảng làm, nhận xét, bổ sung.

-HS quan sát mô hình.

-HS làm ví dụ trong sgk

-HS nhắc lại quy tắc và công thức tính trong sgk.

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài.

-HS nhắc lại QT tính thể tích hình hộp chữ nhật.

Đánh giá bài viết
1 1.207
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm