Giáo án Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau

Giáo án Toán lớp 5 bài 37: So sánh số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1.HS biết so sánh 2 số thập phân

2. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng nhóm
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

-Gọi 1 HS lên bảng làm bài 3 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét bài trên bảng, ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập (tr43 sgk)

Bài 1: Cho HS dùng bút chì làm vào sgk. 1 HS làm trong bảng nhóm. GV nhận xét, bổ sung. Gọi một số HS nhắc lại cách số sánh phân số.

Đáp án đúng:

84,2>84,19; 47,5= 47,500; 6,843<6,85; 90,6>89,6

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. GV chấm vở,gọi HS chữa bài trên bảng lớp

Đáp án đúng:+Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

4. 23; 4,32 ; 5,3; 5,7; 6,02

Bài 3: Tổ chức cho HS suy nghĩ ghi kết quả vào bảng con. Gọi một số HS giải thích cách làm.

Đáp án đúng: X = 0

Bài 4: Tổ chức cho HS làm ý a vào vở. Ghi kết qủ vào bảng con. GV nhận xét, chữa bài. Gọi một số HS trình bày cách làm.

Đáp án đúng: X = 1

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm ý b bài tập 4 trong sgk và các bài tập trong sách BT vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng. làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS làm SGK,nhận xét, chữa bài. Nhắc lại cách so sánh phân số

HS làm vở, chöõa bài trên bảng nhóm

-HS ghi vào bảng con.

HS làm vở.

-Nhắc lại cách so sánh số thập phân

Đánh giá bài viết
1 615
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm