Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về diện tích và thể tích

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về diện tích và thể tích bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích.
  • Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.
  • HS làm được các bài tập 1, 2, 3(a). HS khá giỏi làm được cả các phần còn lại.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng con, bảng phụ
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nêu bảng đơn vị đo thể tích. GV nhận xét .

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

m3, dm3, cm3

Bài tập 1 (155): > < =

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (156):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV cho 1 lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (156):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

Mời 1 HS khá lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

+ Kết quả:

a. 8m2 5dm2 = 8,05 m2

8m2 5 dm2 < 8,5 m2

8m2 5dm2 > 8,005m2

b. 7m3 5dm3 = 7,005m3

7m3 5dm3 < 7,5m3

2,94dm3 > 2dm3 94cm3

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

150 = 100(m)

Diện tích của thửa ruộng là:

150x 100 = 15000(m2)

15000m2 gấp 100m2 số lần là:

15000 : 100 = 150(lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

60 x150 = 9000(kg)

9000kg = 9 tấn

Đáp số: 9 tấn.

*Bài giải:

Thể tích của bể nước là:

4 x3 x2,5 = 30(m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là:

30 x80 : 100 = 24(m3)

a. Số lít nước chứa trong bể là:

24m3 = 24000dm3 = 24000l

* b. Diện tích đáy của bể là:

4 x3 = 12 (m2)

Chiều cao của mức nước chứa trong bể là:

24 : 12 = 2(m)

Đáp số: a. 24 000l; b. 2m

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm