Giáo án Toán lớp 5 bài 30: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 30: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 29: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 31: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách so sánh các phân số, tính giá trị biểu thức với phân số.

2. Giải toán dạng Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS1: Làm bài 3 tiết trước.

+HS2: làm bài 4 tiết trước.

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS. Nhận xét bài trên bảng, ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31, 32sgk:

Bài 1: a) Tổ chức cho HS sắp xếp các phân số vào bảng con. Nhận xét, gọi một số HS nhắc lại cách so sánh phân số cùng mẫu số. Lời giải :;;;

b)Cho HS làm vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm. Gv nhận xét, chữa bài. Gọi HS nhắc lại cách so sánh phân số khác mẫu.

Lời giải:

Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a, ý d vào vở 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng:

Bài 4: Hướng dẫn HS khai thác đề, tổ chức cho HS làm bài vào vở. 1HS làm bài vào bảng nhóm. Chấm vở, chữa bài.

Giải: Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 =3 (phần)

Tuổi của con là: 30 : 3 =10 (tuổi)

Tuổi của bố là:10 X 4 = 40 (tuổi).

Đáp án: 10 tuổi và 40 tuổi.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2, bài 3.

· Nhận xét tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài 3, 4 tiết trước. Lớp nhận xét, chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS làm bảng con, vở. Chữa bài.

-HS làm vở. Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở. Chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 608
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm