Giáo án Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 40: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

2. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng con, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Cho HS làm bảng con: 5km75m = …. km

+GV nhận xét. gọi một số HS nhắc lại cách làm.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr45sgk.

Bài 1: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk. Gọi HS đọc bài làm của mình. GV Nhận xét chữa bài

· Đáp án đúng:

a)35,23m; b)51,3dm; c)14,07m.

-Bài 2: Hướng dẫn mẫu như sgk. Yêu cầu HS làm vở. Gọi HS chữa bài trên bảng lớp. GV nhận xét, bổ sung.

· Đáp án đúng:

234cm = 2,34m; 508cm = 5,08m; 34dm = 3,4m

Bài 3: Tổ chức cho HS lần lượt viết các số vào bảng con. Nhận xét chốt bài đúng.

· Đáp án đúng:

a) 3,245km; b) 5,034km; c) 0,307km.

Bài 4: Tổ chức cho HS làm ý a và ý c vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm. Chấm. nhận xét chũa bài:

· Đáp án đúng:

a) 12,44m = 12m44cm; c)3,45km = 3045m

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm ý b, d bài 4 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

HS làm bảng con

.

-HS điền vào sgk. Dọc kết quả thông nhất kết quả.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng lớp.

-HS viết số vào bảng con thống nhất kết quả đúng.

-HS làm vở và bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 292
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm