Giáo án Toán lớp 5 bài 25: Mi li mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 25: Mi li mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 23: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 24: Đề ca mét vuông - Héc tô mét vuông

Giáo án Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết tên gọi, kí hiệu, đọ lớn của mi-li-mét vuông, biết quan hệ của mi li mét vuông và cm2.

2. Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị trong bảng đơn vị đo diện tích.

3. Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích.

4. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS1: Viết 16dam291m2 =…dam2

+HS2: Viết 32dam25m2 =…… dam2

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS. Nhận xét bài trên bảng, ghi điểm.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:+ Giới thiệu đơn vị đo mm2 qua hình vẽ trên bảng phụ. Giới thiệu cách đọc viết và mối quan hệ của mm2 với cm2 như sgk.

+Hình thành bảng đơn vị đo diện tích bằng hoạt động cả lớp:

-Gọi HS nêu những đơn vị đo DT dã học

-Hướng dẫn HS nhắc lại các đơn vị đo DT theo thứ tự từ lớn đến bé và ngước lại.

-Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề.

+Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích.

Hoạt động3:

Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 28 sgk:

Bài 1: a) Cho HS đọc nhẩm các số đo diện tích theo cặp. Gọi HS đọc nối tiếp.

b) Giáo viên đọc cho HS viết vào bảng con, nhận xét bảng con.

Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a (cột thứ nhất) vào vở. Một HS làm bảng nhóm nhận xét, chữa bài.

Bài 3: Tổ chưc cho HS làm vào vở. gọi 1HS lên bảng làm bài. GV chấm vở, nhận xét bài trên bảng.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2.

· Nhận xét tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài 4 tiết trước. Lớp nhận xét, chữa bài.

-HS theo dõi nhận xét. Nhắc lại cách đọc đơn vị đo mm2. Mối quan hệ giữa mm2 và cm2.

-HS nhắc lại đơn vị đo diện tích đã học

-Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

+Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích.

-HS đọc, viết các số đo diện tích.

-HS làm vở và bảng nhóm. Nhận xét chữa bài.

-HS làm bài vào vở. Chữa bài trên bảng lớp.

-Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

Đánh giá bài viết
1 1.094
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm