Giáo án Toán lớp 5 bài 21: Bảng đơn vị đo độ dài

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 21: Bảng đơn vị đo độ dài bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 19: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 20: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 22: Bảng đơn vị đo khối lượng

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng.

2. Biết chuyển đổi các số đo độ dài, và giải các bài toán với các số đo độ dài.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ..
  • Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: -1 HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

Nhận xét bài trên bảng, ghi điểm.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Hệ thống kiến thức: Hoạt động cả lớp.

-Củng cố bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài qua bài ập 1 trang 22 sgk.

-Cho HS dùng bút điền vào sgk. Gọi HS nêu, GV ghi vào bảng trên bảng phụ.

-Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài đã điền hoàn chỉnh. Nhắc lại mối quan hệ (ý b).

2.3. Luyện tập:

Tổ chức cho HS làm Bài tập đổi đơn vị đo trong sgk.

-Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a, ý c: Làm số đầu của mỗi ý vào bảng con, nhận xét, chữa bài. Các số còn lại cho HS làm vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.

Đáp án đúng: a)135m=1350dm c)1mm=1/10cm

342dm=3420cm; 1cm= 1/100m

15cm=150mm; 1m=1/1000km.

-Bài 3 Tổ chức cho HS làm số thứ nhất vào bảng con. nhậnn xét, chữa bài trên bảng con. Các số còn lại làm vở. Gọi 3 HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng: 4km37m= 4037m; 354dm=3m54dm

8m12cm =812cm; 3040m =3km40m

2. 4. Củng cố dăn dò:

· Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ gữa các đơn vị đo.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học

1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS điền hoàn chỉnh bảng đơn vị đo độ dài, đọc lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa các đơn vị đo dộ dài.

.

- HS làm vở và bảng con, đổi vở chữa bài.

-HS làm vở và bảng con. chữa bài.

Trên bảng lớp.

-HS Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.

Đánh giá bài viết
1 1.241
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm