Giáo án Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5 bài 56: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố nhân nhẩm một số thập phân với 10,100, 1000,…
  • Vận dụng để nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm,…
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk (ý a). Gọi một HS làm bài trên bảng phụ. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án

a)1,48 x10 = 14,8; 5,12 x100 =512; 2,571x1000 =2571 15,5 x 10 = 155; 0,9 x 100 =90; 0,1 x 1000 = 100

Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,b vào bảng con. 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét chữa bài.

Đáp án: a) 7,69 b) 12,6

× 50 × 800

384,5 10080

Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề. Cho HS làm vở. một HS làm trên bảng nhóm. Chấm vở, nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Trong 3 ngày đầu người đó đi được là: 10,8 x 3 = 32,4(km)

Trong 4 ngày tiếp theo người đó đi được là: 9,52 x4 = 38,08(km)

Người đó đi được tất cả là: 32,4 + 38,08 = 70,48(km)

Đáp số: 70,48km.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2c, d và bài 4 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

-HS làm sgk. Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng con. Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm. Chữa bài.

Nhắc lại cách nhân số TP với số tròn chục, tròn trăm.

Đánh giá bài viết
1 336
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm