Giáo án Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 95: Chu vi hình tròn

Giáo án Toán lớp 5 bài 96: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 98: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.
  • Vận dụng quy tắc làm bài tập tính diện tích hình tròn.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bt4 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn.

+GV Giơi thiệu quy tắc và công thức tính như sgk (Tr 99)

+Hướng dẫn HS vận dụng quy tắc làm các ví dụ trong sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào bảng con. 2 HS lên bảng làm bảng lớp. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Lời giải: a) S= 5 x5 x 3,14 = 78,5cm2

b) S = 0,4 x0,4 x3,14 = 0,5024dm2

Bài2: Hướng dẫn HS tính bán kính, tính diện tích. Yêu cầu HS làm ý a, b vào vở, 2 HS làm trên bảng. Nhận xét, thống nhất kết quả.

a)r= 12:2 = 6;S = 6 x6 x3,14 =113,04 cm2

b)r=7,2:2 = 3,6;S =3,6 x 3,6x3,14=40,6944 dm2

Bài3: Tổ chức cho HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm. Chấm, nx, chữa bài, thống nhất kết quả.

Lời giải: Diện tích của mặt bàn là:

45 x45 x3,14 =6358,5 cm2

Đáp số: 6358,5 cm2

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 1c,2c trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

-HS đọc quy tắc và viết công thức tính diện tích hình tròn.

-HS làm bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn

Đánh giá bài viết
1 2.302
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm