Giáo án Toán lớp 5 bài 29: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 29: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 27: Hécta

Giáo án Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 30: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết tính diện tích các hình đã học

2. Giải các bài toán liên quan đến diện tích.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+1HS lên bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2. Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31sgk:

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài. Khai thác nội dung yêu cầu của đề. Cho HS làm bài vào vở. một số HS làm bảng nhóm.

Nhận xét chữa bài.

Bài giải:

Diện tích nền căn phòng là:9 x6 = 54 (m2)

Đổi 54 m2 = 540000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 30 x 30 =900 (cm2)

Số viên gạch dùng để lát kín nền căn phòng đó là:

540000 : 90 = 600 (viên)

Đáp án: 600 viên.

Bài 2 Hướng dẫn HS khai thác đề toán. Tổ chức cho HS làm vở. Một HS làm bảng lớp. GV chấm vở, nhận xét, chữa bài trên bảng lớp.

Bài giải:

a) Chiều rộng của thửa ruộng là:

80 : 2 =40 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

80 x 40 =3200 (m2)

b) 3200m2 gấp 100m2 số lần là:

3200 : 100 =32 (lần)

Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

50 X 32=1600(kg)

1600kg = 16 tạ

Đáp án: a)3200m2; b)16 tạ.

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3, 4 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

- 1HS lên bảng. Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk.

-HS làm bài vào vở. Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm bài vài vở. Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

Đánh giá bài viết
1 590
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm