Giáo án Toán lớp 5 bài 164: Một số dạng toán đã học

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 164: Một số dạng toán đã học bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình

Giáo án Toán lớp 5 bài 162: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết một số dạng toán đã học

2. Biết giải bài toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: hệ thống các dạng toán đã học: GV treo bảng phụ ghi các dạng toán như tr 170 sgk. Cho HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở. Gọi một HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, bổ sung.

Bài giải:

Số km đi trong giờ thứ ba là:

(12+18):2 = 15km

Trung bình mỗi giò đi đựoc số km là:

(12+18 + 15) : 3= 15 km

Đáp số:15 km.

Bài2: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Tống của chiều dài và chiều rộng là: 120:2 =60 m

Chiều dài mảnh đất là: (60 + 10) :2 = 35 km

Chiều rộng mảnh đất là: 35 – 10 = 25 m

Diện tích mảnh đất là: 35 x25 = 875 m2

Đáp số : 875m2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Dặn HS học thuộc các công thức tính.

· Nhận xét tiết học.

HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

-HS nhắc lại các dạng toán đã học.

HS làm vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 560
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm