Giáo án Toán lớp 5 bài 133: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 133: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 131: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 132: Quãng đường

Giáo án Toán lớp 5 bài 134: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về cách tính quãng đường đi được cảu một chuyển động đều.

2. Vận dụng giải toán có nội dung thực tế.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1:Hướng dẫn HS làm. Cho HS tính, dùng bút chì điền vào sgk. Một HS làm vào bảng phụ

Lời giải:

V

32, 5km/giờ

210m/phút

36km/giờ

t

4 giờ

7 phút

40 phút

S

130 km

1470 m

24 km

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm chữa bài

Bài giải:

Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút =4 giờ 15 phút

Đổi 4 giờ 15 phút = 4, 75 giờ

Quãng đường ô tô đi được là;

46 x 4, 75 = 218, 5 km

Đáp số: 218, 5 km

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3, 4 sgk

· Nhận xét tiết học.

-Một HS trả lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

HS làm sgk, chữa bài trên bảng phụ

HS làm bài vào vở, một HS làm bài vào bảng nhóm. Chữa bài

Đánh giá bài viết
1 240
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm