Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình giúp các bạn học sinh nắm chắc phần phép dời hình và phép đồng dạng mặt phẳng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn ôn thi và học bài môn Toán lớp 11 được tốt hơn, để các bạn vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Bài tập Toán lớp 11: Đạo hàm

Bài tập xác suất lớp 11 có đáp án

Lý thuyết và bài tập Hình học 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

CHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNH

I/. Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Câu 7: Khẳng định nào sai:

A/. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

B/. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

C/. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.

D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 8: Khẳng định nào sai:

A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

C/. Nếu M' là ảnh của M qua phép quay Q(0; α) thì (OM'; OM) = α.

D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(-6; 1) qua phép quay Q(0; 90o) là:

A/. M'(-1; -6). B/. M'(1; 6). C/. M'(-6; -1). D/. M'(6; 1).

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q(0; 90o), M'(3; -2) là ảnh của điểm:

A/. M(3; 2). B/. M(2; 3). C/. M(-3; -2). D/. M(-2; -3).

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3; 4) qua phép quay Q(0; 45o) là:

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình
Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

D

B

A

B

D

B

C

A

D

B

C

Đánh giá bài viết
4 9.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm