Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Đề thi 15 phút Unit 1 Tiếng Anh lớp 11

Mã số: 09729. Đã có 2.383 bạn thử.

Đề thi 15 phút kiểm tra Unit 1 Tiếng Anh lớp 11

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 Tiếng Anh lớp 11 Unit : The Generation Gap có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 là tài liệu củng cố kiến thức đã học một cách hiệu quả dành cho học sinh lớp 11. Chúc các em ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

Give the English equivalents of the following words and phrases.
1. Việc chăm sóc con cái (n):
2. Nước ngọt (n):
3. Áp đặt (v):
4. Giờ giới nghiêm (n):
5. Đủ tiền mua, có khả năng chi trả (v):
6. Đóng góp (v):
7. Hào nhoáng, diện (adj):
8. Bước chân (n):
9. Thuộc về tài chính (adj):
10. Thế hệ (n):
Give the correct form of verbs in brackets.
1. Our other Super Hero Tanya is busy __________ for the adventure
2. Tanya hopes _____________ the stars and the planets.
3. Tayna knows how ________ a rocket ship and so does Phillip.
4. The trip is expected ______ for two or three years.
5. Tanya feels that she will enjoy _________ the solar system
Bắt đầu ngay
4 2.383