Lập chương trình hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông

Văn mẫu lớp 5: Lâp chương trình hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông bao gồm các bài văn mẫu chọn lọc chi tiết hướng dẫn các em học sinh nắm rõ cách lập kế hoạch, chuẩn bị cho tiết tập làm văn lớp 5. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Cách làm bài văn Lập chương trình hoạt động

Lập chương trình hoạt động cần phải xây dựng trên cơ sở ba mục chính sau:

1. Mục đích:

Nêu mục đích thiết thực của hoạt động

2. Phân công chuẩn bị

Phân công từng thành viên trong nhóm tham gia hoạt động từng nhiệm vụ cụ thể khác nhau.

3. Chương trình cụ thể

Chi tiết từng hoạt động theo thứ tự

Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông Mẫu 1

Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông

CHƯƠNG TRÌNH THI VẼ TRANH SÁNG TÁC THƠ,

TRUYỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Lớp 5E, Trường TH Kim Đồng)

I. Mục đích

- Tuyên truyền, vận động các bạn học sinh có ý thức châp hành an toàn giao thông trong cuộc sống.

- Phát hiện tài năng nghệ thuật của các bạn học sinh.

- Động viên các bạn học sinh trong lớp tham gia các hoạt, động tập thể.

II. Phân công chuẩn bị

- Ban Giám khảo chấm chung khảo: Cô giáo chủ nhiệm lớp, lớp trưởng, lớp phó văn thể mĩ.

- Ban Giám khảo chấm sơ khảo:

+ Tiểu ban Thơ: chi đội trưởng và tổ trưởng tổ 1.

+ Tiểu ban Truyện: lớp phó học tập và tổ trưởng tổ 2.

+ Tiểu ban Tranh: chi đội phó và tổ trưởng tổ 3.

- Phổ biến nội dung, kế hoạch cuộc thi: lớp trưởng.

- Chuẩn bị quà tặng thưởng: nhờ các bác trong Ban Chấp hành chi hội phụ huynh của lớp.

III. Chương trình cụ thể

1. Họp lớp để phổ biến nội dung cuộc thi, thời hạn nộp bài: tiết sinh hoạt lớp chiều thứ 6 (ngày 11/3/2021).

2. Nộp bài vào ngày 28/3/2021 cho trưởng các Tiểu ban.

3. Chấm các tác phẩm dự thi: tuần thứ nhất tháng 4 chấm sơ khảo, tuần thứ hai tháng 4 chấm chung khảo.

4. Tổng kết, phát thưởng vào tuần thứ ba tháng 4.

Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông Mẫu 2

CHƯƠNG TRÌNH THI VẼ TRANH, SÁNG TÁC THƠ, TRUYỆN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong)

I. Mục đích

- Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt Luật an toàn giao thông.

- Phát hiện tài năng nghệ thuật của học sinh.

- Động viên học sinh tham gia hoạt động tập thể.

II. Phân công chuẩn bị

- Ban giám khảo: Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó Văn - Thế - Mĩ.

- Phổ biến nội dung, kế hoạch thi: Lớp trưởng.

- Chuẩn bị quà thưởng: Giáo viên chủ nhiệm, ban chấp hành chi hội phụ huynh của lớp.

III. Chương trình cụ thể

- Họp lớp phổ biến nội dung thi: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 5/4/2021.

- Nộp bài dự thi ngày 18/4/2021 cho các tổ trưởng.

- Chấm thi ngày 20/4/2021.

Tổng kết phát thưởng ngày 22/4/2021.

Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông Mẫu 3

I. Mục đích

- Rèn luyện tính năng động cho học sinh và đội viên.

- Tuyên truyền và giáo dục học sinh về an toàn giao thông.

II. Công tác chuẩn bị

- Phổ biến ý nghĩa, nội dung cuộc thi.

- Phát động phong trào sáng tác thơ truyện, vẽ tranh về an toàn giao thông.

III. Chương trình cụ thể

- Quy định ngày nộp tác phẩm hoạ, thơ, truyện.

- Ban báo chí lớp kết hợp Chi đội dưới sự chỉ đạo của thầy (cô) giáo chủ nhiệm chấm điểm các tác phẩm hoạ, thơ, truyện của các bạn trong lớp.

- Lập biểu mẫu báo cáo thành tích với sự xác nhận của thầy cô giáo chủ nhiệm.

- Lưu số liệu vào hồ sơ chi Đội.

- Phát thưởng.

- Phê bình (nếu có).

Trên đây là các mẫu Lập chương trình Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông giúp các em học sinh củng cố kỹ năng cách làm bài văn Lập chương trình chuẩn bị cho tiết Tập làm văn lớp 5 tuần 23: Lập chương trình hoạt động.

Ngoài ra nhằm đáp ứng cho các thầy cô, các em học sinh luyện tập và ôn tập chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5, và các dạng đề thi học kì 2 lớp 5, đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa Lý, ... các bạn cùng các thầy cô có thể theo dõi ôn tập và làm các dạng bài tập Toán, Tiếng Việt 5 cùng VnDoc.

Tham khảo các bài văn Lập chương trình hoạt động lớp 5 Tuần 23

Đánh giá bài viết
484 25.273
Sắp xếp theo
    Tập làm văn lớp 5 Xem thêm