Đề kiểm tra 15 phút số 4 Tiếng Anh 11 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới

Đề thi Tiếng Anh 15 phút lớp 11 lần 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi môn Tiếng Anh lớp 11 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều 10 câu trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau dạng bài word form được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Give the correct form of the given words.

1. We sell good quality food at _______________________ prices. (reason)

2. She looked _______________________ in her wedding dress. (magnify)

3. He did not _______________________ that he had done anything wrong. (knowledge)

4. A _______________________ alliance between management and workers is crucial for success of a company. (harmony)

5. The committee is ________________________ of representatives from both the public and private sectors. (comprise)

6. He is scheduled to observe work Saturday at the ___________________ site of an America jet-fighter which crashed in 1967 near Hanoi. (excavate)

7. He thanked Patricia for being such a ____________________ hostess. (hospitality)

8. Visitors should be more responsible for the preservation when they visit ________________ sites. (archaeology)

9. She is very ______________________ about plants. (know)

10. Visits to four different countries are included in your ___________________ . (itinerate)

ANSWER KEY:

1. Reasonable

2. Magnificent

3. Know

4. Harmony

5. Comprising

6. Excavation

7. Hospitality

8. Archaeological

9. knowledgeable

10. itinerary

Thực hiện bài trắc nghiệm trực tuyến tại đây: Kiểm tra 15 phút số 4 Tiếng Anh 11 năm học 2018 - 2019.

Tải trọn bộ nội dung đề thi tại đây: Đề kiểm tra 15 phút số 4 Tiếng Anh 11 năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,.. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 902
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm