Chính tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ

Chính tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 trang 105, 106 chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh phân biệt dc s/x hay dấu hỏi, dấu ngã luyện viết chính tả. Mời các em tham khảo.

Câu 1 trang 105 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Nhớ - Viết 4 khổ thơ đầu của bài "Nếu chúng mình có phép lạ".

Nếu chúng mình có phép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chớp mắt thành cây đầy quả
Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ
Ngủ dậy thành người lớn ngay
Đứa thì lặn xuống đáy biển
Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hái triệu vì sao xuống cùng
Đúc thành ông mặt trời mới
Mãi mãi không còn mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹp với bi tròn.

Trả lời:

Học thuộc lòng 4 khổ thơ rồi viết lại cho đúng

Câu 2 trang 105 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối ...ang mùa hè
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ...íu
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi - chạm vào ...ức nóng.
Mạch đất ta dồi dào ...ức ...ống
Nên nhành cây cũng thắp ...áng quê hương.

PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

  • Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Trả lời:

a) Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối sang mùa hè
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi - chạm vào sức nóng.
Mạch đất ta dồi dào sức sống
Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương.

PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nổi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đỗ trạng, nhà vua muốn ban thưởng, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuở hàn vi, vì phải ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hỏi mượn nồi của nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bữa xong để ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đỗ đạt.

Câu 3 trang 106 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Viết lại những câu cho đúng chính tả (SGK trang 106)

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Trả lời:

Em viết lại như sau:

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

b) Xấu người đẹp nết.

c) Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

d) Trăng mờ còn tỏ hơn sao.

e) Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về động từ

Ngoài tài liệu Chính tả lớp 4: Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ trên, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi giữa kì 2 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 tất cả các môn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Tài liệu tham khảo:

Đánh giá bài viết
119 10.823
Sắp xếp theo

    Chính tả lớp 4 Sách mới

    Xem thêm