Kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Our World Heritage Sites

English 11 Unit 8: Our World Heritage Sites

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Unit 8 nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp như: Chọn đáp án đúng, Chọn từ có cách phát âm khác, ... giúp học sinh lớp 11 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm trong Unit 8: Our World Heritage Sites hiệu quả.

I. Chọn từ có cách phát âm khác.

1. intact dynasty citadel royal

2. heritage passage teenage package

3. distinctive diversity irresponsible islet

4. relic limestone ruin scenic

5. grotto poetic worship dome

6. cruise mosaic cuisine craftsman

II. Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại.

7. picturesque heritage emperor dynasty

8. geological archaeologist irresponsible itinerary

9. abundant masterpiece demolish mosaic

10. mandatory magnificent harmonious imperial

III. Chọn đáp án đúng.

11. Hoi An Ancient Town is preserved in remarkably _________ state.

A. damaged

B. unspoiled

C. intact

D. unharmed

12. Located in Hoang Dieu street, Hau Lau has_________ architecture of the Western and Eastern styles.

A. abundant

B. authentic

C. mixed

D. complex

13. The nearly 4-hour _________ from Ha Long Bay to Cat Ba Island afforded us visit to well-known caves and beaches.

A. travel

B. vacation

C. boating

D. cruise

14. My Son Sanctuary is an area _________ with Hindu-like architecture and art.

A. covering

B. covered

C. which

covered

D. to cover

15. Son Doong Cave is the largest cave in the world _________ in Phong Nha- Ke Bang National Park.

A. which discovered

B. discovering

C. to discover

D. to be discovered

16. The distinction of Khai Dinh Tomb is the unique architecture _________ the art of Rococo and the Vietnamese style.

A. combined

B. combining

C. to be combined

D. which combine

17. Although some of the structures are now _________ , most of the significant existing monuments have been partially restored.

A. in danger

B. at risk

C. in ruins

D. at war

18. Most houses in Hoi An are of _________ architecture dating fron the 17th to the 19th century.

A. tradition

B. traditional

C. ancient

D. customary

Trên đây là trọn bộ nội dung đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Our World Heritage Sites. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm