Viết công thức cấu tạo của C4H10O

Công thức cấu tạo của C4H10O

Viết công thức cấu tạo của C4H10O được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng phân C4H10O. Cũng như vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo chi tiết Số đồng phân cấu tạo của C4H10O dưới đây.

Số đồng phân cấu tạo của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ứng với công thức phân tử C4H10O thì có 4 đồng phân ancol, 3 đồng phân ete

Đáp án D

Ứng với công thức phân tử C4H10O thì chất có thể là ancol hoặc ete

Ancol C4H10O có 4 đồng phân ancol

CH3CH2CH2CH2-OH: Butan – 1- ol

CH3-CH2-CH(OH)-CH3: Butan – 2- ol

CH3-CH(CH3)-CH2-OH: 2 – metylpropan – 1- ol

CH3-C(OH)(CH3)-CH2: 2 – metylpropan – 2- ol

Đồng phân ete có 3

CH3-CH2-CH2-O-CH2: Metylpropyl ete /1- metoxypropan

CH3-CH2-O-CH2-CH3: Đietyl ete / etoxyetan

CH3-CH(CH3)-O-CH3: Isopropylmetyl ete / 2 - metoxypropan

Tổng có 7 đồng phân

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Số ancol bậc I ứng với công thức C4H10O là

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Xem đáp án
Đáp án D

Có 2 đồng phân:

C-C-C-C(OH)

C-C(C)-C(OH)

Câu 2. C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol bậc II?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Xem đáp án
Đáp án B

Viết đồng phân mạch C

C – C – C – C

C – C(C) – C

Số vị trí C có bậc 2 là: 1.

C – C(OH) – C – C

Câu 3. C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Xem đáp án
Đáp án B

Độ không no k = 0 => ancol no. mạch hở, đơn chức

Công thức cấu tạo

CH3-CH2-CH2-CH2OH

CH3-CH2-CHOH-CH3

(CH3)2CH-CH2OH

(CH3)2C(OH)-CH3

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học Viết công thức cấu tạo của C4H10O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
1 2.820
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm