Giải vở bài tập Toán 5 bài 64: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

183 27.511

Giải vở bài tập Toán 5 bài 64

Giải vở bài tập Toán 5 bài 64: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số tự nhiên trang 79, 80 Vở bài tập Toán 5 với đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT. Lời giải bài tập Toán 5 dưới đây sẽ giúp các em học sinh luyện tập cách giải các dạng bài chia số thập phân cho số tự nhiên. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

53,7 : 3        7,05 : 5           6,48 : 18

Câu 2. Tính

a) 40,8 : 12 – 2,03

b) 6,72 : 7 + 2,15

Câu 3. Cả hai hộp có 13,6kg. Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg thì số ki-lô-gam đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?

Câu 4. Tính bằng hai cách

85,35 : 5 + 63,05 : 5

Đáp án và hướng dẫn giải Vở BT Toán 5 bài 64

Câu 1. Đặt tính rồi tính

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Tính

a) 40,8 : 12 – 2,03

= 3, 4 – 2,03

= 1,37

b) 6,72 : 7 + 2,15

= 0,96 + 2,15

= 3,11

Câu 3.

Bài giải

Số ki-lô-gam chè trong mỗi hộp bằng nhau khi đã sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số ki-lô-gam chè trong hộp thứ nhất lúc đầu là:

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

Số ki-lô-gam chè trong hộp thứ nhất hai là:

6,8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0 kg; 5,6kg

Câu 4. Tính bằng hai cách

85,35 : 5 + 63,05 : 5

= 17,07 + 12,61

= 29,68

85,35 : 5 + 63,05 : 5

= (85,35 + 63,05) : 5

= 29,68

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Đánh giá bài viết
183 27.511
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm